naše logo

menu

úvodní stránka
naše škola
žáci
rodiče
školní poradenské pracoviště
dokumenty ke stažení
projekty – granty
školní klub
školní jídelna
školní družina
školní sportovní klub
akce + fotogalerie
registr oznámení
autor stránek

DUM - digitální učební materiály

Obědy pro děti
Podnik podporující zdraví 3. stupně

úvodní slovo

Tradice – lidský přístup – profesionalita – zdravé klima – výsledky
Vítáme Vás na našich internetových stránkách 

Škola je zapojena do projektu RAMPS-VIP III

Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji

aktuality


-----------------------------------------------------------------------------------------

Deváťáci ZŠ Vsetín, Luh se loučili na vsetínském zámku
Nejkrásnější bývá konec školního roku především pro nejstarší žáky základních škol.
                                                                                   
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Výlet na kolech v VI.B
Už dlouho jsem ve třídě VI.B uvažovali o výletu na kolech.
                                                                                   
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Hasík v VI.B
Dne 20.6. 2017 se uskutečnila třetí část celoročního projektu Hasík v 6. třídě, která byla završena prohlídkou hasičské zbrojnice ve Vsetíně.
                                                                                   
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Návštěva ZŠ Karolinka
V úporném úterním dopolední vedru jsme se, třída VIII.A, zastavili ochladit do prostor ZŠ Karolinka, která se nacházela na naší pěší trase Karolinka – Nový Hrozenkov.
                                                                                   
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Honza Juřica z VIII.C si vyzkoušel učit
Honza Juřica z VIII.C si v předposledním červnovém týdnu vyzkoušel roli učitele.
                                                                                   
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Čtenář školy
Tento školní rok probíhal na druhém stupni druhý ročník soutěže o nejlepšího čtenáře školy.
                                                                                   
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Školní sbor na koncertě
V pátek 23. června navštívily děti ze školního sboru koncert mladých umělců – operní pěvkyně Anety Ručkové a klavíristy Josefa Kratochvíla.
                                                                                   
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Exkurze u hasičů
V úterý 20. června se žáci druhých a šestých tříd vydali na exkurzi ke vsetínským hasičům. 
                                                                                   
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Dvoudenní výlet IX.A
Krásná příroda, dobrá nálada, skvělé jídlo a maximum zábavy.
                                                                                   
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Texasky hostily předškoláky
„Tancuj s námi, zpívej s námi“, tak nazvaly Texasky svou přehlídku pro budoucí školáky z MŠ Luh. 
                                                                                   
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Prvňáčci na zámku
V letošním škol. roce 2016/17 žáci z I.A několikrát navštívili zámek. 
                                                                                   
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Keramický kroužek na ZŠ Vsetín, Luh
Ve škol. roce 2016/17 docházeli žáci z 1.-5. ročníku do keramického kroužku na naší škole.
                                                                                   
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Výletníci od Macochy
Je 16. června 2017, 13 hodin a třídy 8.A a 8.B se vracíme příjemně unavení a plní zážitků z dvoudenního školního výletu, který jsme strávili v Moravském krasu, v okolí Macochy a Punkevních jeskyní.
                                                                                   
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

IX.A při nácviku první pomoci
Poslední hodina Výchovy ke zdraví (VKZ) byla zaměřena na opáčko první pomoci.
                                                                                   
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

ZŠ VSETÍN, LUH a mezinárodní projekt ERASMUS+
V letošním školním roce se ZŠ Vsetín, Luh zařadila do mezinárodního projektu ERASMUS +. 
                                                                                   
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Školní výlet VII.C a VIII.D na 57. Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež
V pondělí 29.5. jsme jako už tradičně vyrazili na náš oblíbený festival filmů pro děti a mládež do Zlína.
                                                                                   
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Školní výlet VI.A – Štramberk
Ve čtvrtek 8. 6. 2017 se VI.A vypravila na školní výlet do Štramberka. 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Ondřej Pisklák ze ZŠ Vsetín, Luh na výtvarné soutěži v Praze
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlásila výtvarnou soutěž Za časů české královny Marie Terezie.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Školní sbor
V říjnu loňského roku vznikl na naší škole nový školní sbor. 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

SPR – 6. třída
Seminář přírodovědných předmětů v 6. třídách je zaměřen na přírodu.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Beseda: Život v závislosti
Dne 7.6. 2017 byla pro všechny osmé třídy naší školy připravena beseda na téma „Život v závislosti" .
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Originální dárek ke Dni dětí - SEIFEROS
Žáci ZŠ VSETÍN, LUH dostali ke Dni dětí originální dárek - vstupné na přednášku společnosti Seiferos, která se zabývá ochranou dravých ptáků.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Družinový Den dětí - sportovně zábavný :-)
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Turistický výlet na Troják
Se sportovně založenými osmáky jsme se vydali na turistický výlet. 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Německý jazyk
Vedle ruského jazyka si žáci jako povinně volitelný druhý jazyk mohou zvolit také německý jazyk. 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Pískohraní
Kreativní tvoření s barevným pískem si vyzkoušely děti I. oddělení školní družiny s lektorkou paní Uhlířovou.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Exkurze do Kostka rádia při SŠ Kostka
Hned dvakrát navštívili žáci 9.A a 9.B třídy nahrávací studio Rádia Kostka, a to ve dnech 18. dubna a 29. května, aby návštěva, prohlídka, odborný výklad pana Mgr. Libora Čady či praktické vyzkoušení samotného nahrávání doplnily učivo o nahrávací technice v rámci vyučovacího předmětu Umění a kultura – hudební část. 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Ruský jazyk
Základní škola Vsetín, Luh nabízí výuku ruského jazyka žákům od 7. do 9. ročníku.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Praktikantky v družině
V letošním školním roce zajišťovala naše družina první rok pedagogickou učební průběžnou praxi žákyň 4. ročníku SŠ Kostka studijního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

V Luhu se soutěžilo v angličtině
10. května 2017 proběhl v ZŠ Luh 8. ročník soutěže v anglickém jazyce English Speaker.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Věrka Jungwirthová stříbrná v krajském kole PO
Již minulý měsíc jsme měli radost z pěkných 2. míst v okresním kole literární soutěže Požární ochrana očima dětí, které získali žáci Radim Lukeš a Věra Jungwirthová a ještě větší radost z místa 1., které obsadil za svou práci Lukáš Poláček.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

The Prague Cello Quartet - PCQ
Dnes, dne 15.5.2017 se žáci 7.-9.ročníků a několik žáků z 6. ročníku zúčastnili v Kongresovém centru ve Zlíně výchovného koncertu hudebního tělesa čtyř mladých a velmi nadějných violoncellistů, kteří sbírají ocenění na mnoha světových hudebních pódiích, hrají na prestižních koncertech a účastní se řady hudebních festivalů. PCQ se kromě koncertování pro dospělé věnují i výchovným koncertům pro žáky ZŠ a SŠ. 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

POZDRAV ZE SLOVENSKA - JASENSKÁ DOLINA - ERASMUS 2017
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

BRANKÁŘKA ČÍSLO 1
Mezi naše bývalé žákyně patří Olivie Lukášová, která v současnosti hraje 1. ligu v FC Slovácko.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

McDonald´s Cup
Dne 4.5. se žáci 2.-3. ročníků zúčastnili fotbalového turnaje, který nesl název McDonald´s Cup.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Den Země 2017 a Světový den vody
Deváté ročníky v rámci projektového DNE ZEMĚ navštívily úpravnu vody v Karolince a přehradu Stanovnici, díky které má celé okolí Vsetína dostatek pitné vody.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

ZŠ VSETÍN, LUH je v minikopané mladších žáků nejlepší v okrese
Dne 2. 5. proběhlo okrskové kolo v minikopané na hřišti s umělou trávou u školy Kostka. 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

"Osmáci" navštívili vsetínský TES!
Prohlédli si výrobu motorů, elektro plechů, hřídelí a dalších průmyslových výrobků, které vyvážejí do celého světa.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Karel IV. na druhém stupni
Na druhém stupni jsme se v dubnu rozhodli uspořádat projekt, kterého by se zúčastnili žáci 6. až 8. ročníku.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

English listener na ZŠ VSETÍN, LUH
Žáci ZŠ VSETÍN,LUH měli možnost porovnat své poslechové dovednosti v anglickém jazyce. 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Rande s fyzikou
V pátek 21.4. bylo již v 7 hodin před ZŠ Luh velmi rušno. Žákům 8. ročníku totiž začínalo " RANDE S FYZIKOU ".
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Koncert pro Kubíčka Guryču
Školní sbor při ZŠ Vsetín, Luh se zúčastnil benefičního koncertu pořádaného Malou Jasénkou na podporu nemocného Jakuba Guryči.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Florbalisté ZŠ Luh vítězi ligy před ZŠ Rokytnice
obrázek zdroj: www.mestovsetin.cz
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

O krále pravopisu
ZŠ Vsetín, Luh zná své krále (a královny) pravopisu!
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2017/2018

Kritéria pro přijetí žáků
do prvního ročníku ve školním roce 2017/2018

Informace k průběhu zápisu do 1. ročníku
pro školní rok 2017/2018

-----------------------------------------------------------------------------------------
Hlasujte pro náš projekt
i v soutěži SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ
zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------

video z minulého roku
-----------------------------------------------------------------------------------------

Bodujeme s Požární ochranou
Jako každým rokem, tak i letos jsme se zúčastnili literárně výtvarné soutěže s názvem Požární ochrana očima dětí, kterou pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Texasky si vytancovaly medaile
V sobotu 25. března 2017 proběhl ve Valašských Kloboukách již třetí ročník taneční amatérské soutěže „O valašský klobouk“, kde se sešli tanečníci ze Zlínského, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Karneval na zámku
V pátek 24. března 2017 proběhl na vsetínském zámku Karneval, který byl součástí společenského večírku rodičů a přátel školy v Luhu.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Nehodou to začíná
Dopravní nehoda může potkat skutečně každého z nás a ovlivní tak zásadním způsobem zbytek našeho života.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Borneo, Papua Nová Guinea a Bali
Naše škola se v průběhu roku zúčastňuje různých zajímavých akcí. 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

"Deváťáci" navštívili vsetínskou Charitu
V rámci hodin občanské výchovy jsme navštívili vsetínskou Charitu.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Exkurze Dukovany
V pondělí 20. dubna se vydali žáci 8. a 9. ročníku ZŠ Luh na exkurzi do jaderné elektrárny Dukovany.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

První jarní tvoření s Týlií
Dámský klub Týlia se pravidelně schází ke kreativním pracím v knihovně Luh.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi
Na začátku března se vydali žáci devátých a dokonce i jedna skupinka z osmého ročníku na exkurzi do koncentračního tábora v Osvětimi.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Nebezpečí na internetu
Dnešní děti se s internetem setkávají již od útlého věku, některé ještě dříve než začnou chodit do školy. 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

V knihovně ocenili nejlepší vsetínskou čtenářskou třídu, V.A ze ZŠ VSETÍN, LUH skončila druhá
V říjnu 2016 vyhlásily dětské knihovnice Masarykovy veřejné knihovny Vsetín soutěž pro žáky 2. – 5. tříd vsetínských základních škol. 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Tři vyznamenaní v mezinárodním projektu Kniha je kamarád 2016-2017
V projektu Kniha je kamarád si čtenáři vzájemně doporučují knihy k přečtení. Vytvářejí upoutávky na knihy, které by měly co nejvíce motivovat ostatní děti k tomu, aby po dané knize sáhly a přečetly si ji. 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Kouření zabíjí!
Víte, že na světě kouří přes miliardu lidí a každých 6 sekund umře jeden člověk na následky kouření?
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

BIO – DETEKTIVEM V PŘÍRODĚ
Biologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená pro žáky ZŠ a SŠ. 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Cesty světem s rozhledem – Zakavkazsko
Cestovatel a dobrodruh Mgr. Jan Husák přiblížil žákům 7. ročníků Zakavkazsko. 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Kroužek Zábavné chemie na ZŠ VSETÍN, LUH
V průběhu letošního školního roku se pro žáky naší školy otevřel kroužek Zábavné chemie, do kterého se přihlásilo celkem 8 statečných žáků z 8. tříd.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Lezecké závody na ZŠ Vsetín, Luh
Sobotní den 11. 2. 2017 patřil všem nadšeným mladým lezcům. Na lezecké stěně ZŠ VSETÍN, LUH proběhl jeden ze seriálu závodů Moravského poháru mládeže. 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Sportovní úspěch dívek v ZŠ Luh
V letošním školním roce byl opět vyhlášen turnaj Pohár základních škol pro 1. stupeň ZŠ ve florbale. 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Školní kolo recitační soutěže na prvním stupni ZŠ LUH
Ve čtvrtek 26.ledna se uskutečnilo na I.stupni školní kolo v recitaci.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Lyžařský kurz žáků 1. a 2. ročníků na Kyčerce
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro rodiče !!!
Úplata za ŠD činí 50,-Kč za měsíc na žáka přihlášeného k docházce do ŠD.

Od 1. února do 28. února vybíráme platbu:

300,- Kč / leden – červen 2017

platba účtem č. 101091001/0300
zpráva pro příjemce : ŠD, jméno a příjmení žáka, třída

Odhlášení ze ŠD řešit s vedoucí vychovatelkou.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce
Ve čtvrtek 2.2. proběhlo na ZŠ VSETÍN, LUH školní kolo soutěže v anglickém jazyce pro 2. stupeň.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Věra Jungwirthová z 8.A na okresním kole olympiády z českého jazyka
Jako každoročně, tak i ve středu 1.2.2017 se konalo v Rožnově pod Radhoštěm v ZŠ Videčská okresní kolo češtinářské olympiády. 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Zeměpisná olympiáda 2017
Zeměpisná olympiáda je soutěž ze zeměpisu, do které se může prostřednictvím školního kola zapojit každý žák.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Recitační soutěž 2017
Není to tak dávno, co jsem se loučila s naší školní recitační soutěží v roce 2016 a končila větou: „Těšíme se opět příští rok!“ Uteklo to neuvěřitelně! 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Lovy beze zbraní
Dnešní slavnostní den si třída IX.A ZŠ VSETÍN, LUH zpříjemnila ve vsetínské galerii V Poschodí výstavou s názvem "Lovy beze zbraní" aneb Jak se fotí zvěř. 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Letošní „lyžák“ dopadl na jedničku!
Perfektní sněhové podmínky a ubytování v Penzionu Školka ve Velkých Karlovicích zanechaly ve všech účastnících skvělé zážitky.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Za valašskou přírodou na Vsetínský zámek
Mladí přírodovědci, kteří navštěvují seminář přírodovědných předmětů, vyrazili v úterý 24.1. 2017 na Vsetínský zámek. 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Plavecký výcvik 3.A a 4.A
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

ZŠ LUH na Vrchařské koruně Valašska 2016
V sobotu 21. ledna proběhlo vyhlášení výsledků cyklistické soutěže Vrchařské koruny Valašska 2016.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Človíčku, hýbej se
Bílá zima a sněhová peřina na našich kopcích nalákala děti školní družiny ke sportovnímu klání ve sjezdu na lopatě pod heslem „Človíčku, hýbej se“.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Jan Dubčák z 8.A na dějepisné olympiádě
Dne 17.1.2017 proběhlo ve Valašském Meziříčí v krásných historických prostorách zámku Kinských okresní kolo dějepisné olympiády. 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Harry Potter
Dne 13.1.2017 jsme absolvovali další ze sérií přednášek v knihovně v Luhu na téma Harry Potter.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

I ve škole nás navštívil Ježíšek
V novém roce nás po příchodu do školy mile překvapil dárek, který jsme dostali do naší třídy.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Co se děje v VI.A
V prosinci se třída VI.A pustila do dvou projektů.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Tělesná výchova
Díky příznivým sněhovým podmínkám jsme v rámci tělesné výchovy vyrazili ven!
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Tříkrálová pexesománie ve školní družině
"My tři králové jdeme k vám..." tato píseň se nesla v pátek 6.ledna školní družinou, kde probíhala již tradiční Tříkrálová soutěž v pexesu.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ
Žáci školního parlamentu Zš Vsetín Luh se rozhodli podpořit Zvířecí útulek ve Vsetíně.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční koncert školního sboru
Poslední předvánoční pondělí, 19. 12. 2016, se konal v učebně číslo 12 vánoční a zároveň první koncert nového školního sboru.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Vánoce ve III. B
Poslední den před vánočními prázdninami se ve třídě III. B nesl v duchu vánočním.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Poslední den před prázdninami
Poslední den ve škole před prázdninami patřil Vánočním dílnám. Děti se naučily jak zaplétat vánočku, jak připravit stůl ke štědré večeři, poznávaly vánoční písničky v různých jazycích, připravovaly jmenovky na dárky a také si zkusily ruské Vánoce.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Návštěva ministryně školství a mládeže Mgr. Kateřiny Valachové v ZŠ Luh 16.12.2016
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční výlety školní družiny Luh aneb Vánoce na dědině„Ten vánoční čas, dočkali sme zas…“
V úterý 13. prosince a ve čtvrtek 15. prosince 2016 děti školní družiny zavítaly do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na výchovně vzdělávací program „Vánoce na dědině“. 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Dne 22.12.2016 vyhlašuji podle §24 odst. 2 ze závažných organizačních a technických důvodů ředitelské volno (odstávka otopného systému). 

Ředitel školy: za Mgr. Ivana Bednáriková

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Charita
Děti ze školní družiny ZŠ Vsetín, Luh letos opět rozdávaly radost.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Matematická soutěž - Tangramy
Každý rok pořádáme na naší škole zajímavou matematickou soutěž. 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

ZŠ VSETÍN, LUH a „Tajemství valašských kamenů“
V rámci výuky Člověk a jeho svět zavítali žáci V. A na zámek Vsetín. 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Exkurze a vánoční tvoření v Irise
Ve dnech 2.12. a 9.12. navštívili žáci VIII.B a VIII.A část výrobního družstva Irisa v Luhu, která se zde zaměřuje především na výrobu vánočních ozdob. 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Školní kolo dějepisné olympiády
Po delší odmlce proběhlo na základní škole v Luhu školní kolo dějepisné olympiády, do kterého se přihlásilo deset zájemců a fandů historie z osmých ročníků. 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Vsetínští lezci opět na prvních příčkách!
V Lipníku nad Bečvou se v úterý 6. 12. 2016 uskutečnil 18. ročník závodů v lezení na umělé stěně na obtížnost.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

VIII.D a Vánoce na Valašsku
Dne 7. 12. 2016 žáci ZŠ VSETÍN, LUH navštívili zámek ve Vsetíně. 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Ruské pokrmy
Ve dnech 5. 12. a 6. 12. si žáci devátých ročníků, v rámci výuky ruského jazyka, uvařili ve školní kuchyňce ruské pokrmy.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Medová snídaně na ZŠ Vsetín, Luh 1544
ZŠ Vsetín, Luh 1544 se jako jedna z pouhých čtyř desítek základních škol zapojila do projektu Medová snídaně s Ministerstvem zemědělství.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Odpoledne po anglicku s JACKET POTATOES
Třída IX.A si první prosincové odpoledne zpříjemnila v kuchyňce naší školy přípravou britského pokrmu „JACKET POTATOES“.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Vrchařská koruna Valašska
V rámci celoroční cyklistické soutěže Vrchařská koruna Valašska se naše škola umístila na fantastickém 2. místě!
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Zábavné odpoledne s „Mrkvounkem“
Firma Ovocentrum Valašské Meziříčí v projektu ovoce a zelenina do škol nabídla naší škole doprovodný program o zdravé výživě.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Olympiáda z jazyka českého
V úterý 22.11.2016 se uskutečnilo školní kolo Olympiády z jazyka českého pro žáky 8. a 9. tříd.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Beseda s městskou policií na ZŠ Vsetín, Luh
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Připravujeme se na Vánoce
S žáky VIII. D jsme v rámci pracovních činností zavítali do kuchyňky, kde pravidelně vaříme.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Exkurze Irisa
Dne 25.11.2016 navštívili žáci VII.C a VIII.D podnik na výrobu skleněných vánočních ozdob Irisa.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Také VI.A nastoupila na adaptačním kurzu na jednu loď
Stejně jako o týden dříve VI.B absolvovala i třída VI.A dvoudenní adaptační kurz (11. a 12. listopadu).
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Okrskové kolo ve vybíjené
Žákyně 6. a 7. ročníků se zúčastnily okrskového kola ve vybíjené.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Čtenářský projekt David Walliams
V měsíci listopadu navštívila naše třída spolu se VIII.D přednášku v městské knihovně, kde jsme se seznámili s moderním autorem knih pro děti, Davidem Walliamsem.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Hasík na ZŠ VSETÍN, LUH
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Exkurze 9.ročníků ve vsetínských firmách BLOCK a.s, TRIMILL, a.s., ZV-Nástroje s r.o.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Všichni jsme na jedné lodi
Všichni jsme na jedné lodi. To bylo hlavní motto adaptačního kurzu 6.B, který proběhl ve dnech 4. a 5. listopadu 2016.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Halloween party na ZŠ VSETÍN, LUH 2016
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Projekt ŠKOLNÍ DÍLNY v GALVAMETu
Na základě dohody mezi MěÚ Vsetín, odborem školství a společností Galvamet spol. s r.o. se naše škola - ZŠ Vsetín Luh zapojila do projektu k podpoře výchovy žáků v ručních dovednostech.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Logická olympiáda pořádaná Mensou České republiky
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Peter Black 2
V pondělí 31.11. se skupina osmáků a deváťáků ze ZŠ VSETÍN, LUH zúčastnila v DK Vsetín divadelního představení s názvem Peter Black 2, které probíhá v angličtině.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------

Halloweenské nocování v knihovně Luh
V úterý 25. října večer se do tajemně vyzdobené knihovny scházely děti školní družiny, aby zde prožily Halloweenskou noc. 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

PlšQworky 2016
V pondělí 24.října se žáci ZŠ VSETÍN, LUH zúčastnili oblastního kola v logické hře piškvorky.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Školní rekord ve výdrži na tyči
Áďa Plšková (VIII.A) překonala školní rekord ve výdrži na tyči! Vydržela na ní neuvěřitelné 2 hodiny a 17 minut! 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Noc vědců
V rámci popularizace vědy a techniky se každoročně poslední zářijový pátek koná tzv. „ NOC VĚDCŮ“.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Poruchy příjmu potravy a kampaň „ Jsem, kdo jsem “ na 2.st. ZŠ Vsetín, Luh
Žáci naší školy z 8.B a 9.B absolvovali 27.9. 2016 prožitkový vzdělávací program, který byl zaměřený na poruchy příjmu potravy - Jsem, kdo jsem - pod vedením olomouckého Sdružení D.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Interaktivní dopoledne v dílnách SOŠ Josefa Sousedíka
V úterý 4. 10. vyrazila VII.A do dílen odborného výcviku na Bobrky. Rázem se z žáků stali elektrikáři a truhláři.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Lezkyně z Luhu opět na bedně!
Lezkyně z Luhu zazářily v konkurenci z celé Moravy!
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------

Školní klub - nabídka kroužků
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Broučci a Mini-Broučci zatancovali na Valašském záření
Ve dnech 9.9. - 10.9.2016 se uskutečnil již 18. ročník tradiční vsetínské akce - Valašské záření.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Pobyt v přírodě - VI.A
Třída VI..A vyrazila 9. září na pobyt v přírodě na Dušnou.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Den zdraví - zábavné sportovní odpoledne školní družiny s deváťáky
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Cyklistická soutěž Vrchařská koruna Valašska
Naše škola ZŠ VSETÍN, LUH je na průběžném 2. místě v cyklistické soutěži Vrchařská koruna Valašska!
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Pobyt v přírodě plný her a soutěží
Hod šiškou na cíl, rychlostní sběr 5 hub, zpěv, opáčko ze zeměpisu a další super aktivity si vyzkoušely 2 týmy třídy VII.A naší školy.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,
od 1.9.2016 byla navýšena kapacita školní družiny na 146 účastníků. Přednostně budou přijímáni žáci 1. a 2. ročníků, následovně žáci 3. ročníků do naplnění kapacity dle data přihlášení, v poslední řadě žáci 4. ročníků do naplnění kapacity dle data přihlášení. Po naplnění kapacity školní družiny mohou být žáci od 4. ročníku (v případě nedostačující kapacity i 3. ročníku) přihlašováni do školního klubu.

Mgr. Ivana Bednáriková, zastupující ředitelka 

-----------------------------------------------------------------------------------------
Sešity pro 2.stupeň 2016/2017

-----------------------------------------------------------------------------------------
Mimořádné volby do ŠR 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Hasík ve 2. ročníku
V letošním roce došli hasiči za dětmi do školy dvakrát.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Výstavka keramiky
Keramický kroužek p.uč. Elišky Hořanské se také zapojil do oslav 50. výročí založení školy.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Keramika ve škol. roce 2015/16
V letošních roce navštěvovali kroužek keramiky p.uč. Elišky Hořanské žáci od 1. až do 9. ročníku.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

BRANNÝ ZÁVOD NA ZŠ VSETÍN, LUH
Konec školního roku si žáci druhého stupně zpříjemnili branným závodem.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ VSETÍN, LUH
Na Základní škole Vsetín, LUH se 24.6. konal den otevřených dveří.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Akce konané k 50. výročí založení naší školy
Základní škola Luh slaví v těchto dnech významné jubileum. První žáci zasedli do jejích lavic již před padesáti lety!
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Fajn výlet na Hájenku
Krásné počasí, příroda, adrenalin, dobrá nálada, skvělé jídlo a maximum zábavy.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Rande a Noc s fyzikou
Dva pátky, 10. a 17. června, trávili naši žáci s fyzikou. Nejprve v pátek 10. června 2016 prožili žáci 7. tříd „Noc s fyzikou“ a o týden později čekal stejný program, tentokrát nazvaný „Rande s fyzikou“, na žáky 8. ročníku.
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Opáčko na Vsetínském zámku
Proč si nezopakovat učivo na zámku? 
                                                                                  
pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Taneční kroužky naší školy zatancovaly a zvítězily
V neděli 19.6.2016 uspořádal DDM Valašské Klobouky soutěž „O valašský klobúk“. 
                                                                                  
pokračování...

naše škola

naše škola

virtuální prohlídka

naše fotografie

naše videa

ocenění SCIO

ocenění SCIO

jídelníček


odhlášení obědů

Khanova škola

POLITEIA

POLITEIA

Zdravá škola

naše práce

dnes má svátek

jste návštěvník číslo

 

úřední e-deska

Férová školaprojekty - granty

školní časopis

nové fotografie

Závody v atletice v Luhu - Atletika 1.stupeň okrskové kolo

Tančírna 2017

Šikovné ručičky
ve školní družině

Lezecké závody
na ZŠ Vsetín, Luh

Sportovní úspěch
dívek v ZŠ Luh

Lyžařský kurz žáků
1. a 2. ročníků
na Kyčerce

Vánoční snídaně
na ZŠ Vsetín, Luh

Mikuláš 2016

Karneval s Večerníčkem 2016

Halloweenské nocování v knihovně Luh

VERNISÁŽ 50. VÝROČÍ ŠKOLY

DEN DĚTÍ V LUHU

Moderní jazyková laboratoř
na ZŠ VSETÍN LUH

Luh v Bludišti
a Bludišťáci v Luhu

Patagonie – známá x neznámá

JAK SE POZNAT – VŠICHNI SPOLU
A SPOLEČNĚ

CO SE DĚJE, CO SE ŽIJE A CO VYBUCHUJE
V V. B!

Beseda Dental prevention

Exkurze 6.B na hasičské stanici

HASÍK VI.A

Školní výlet 7.C
na Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Zlín

Děti z kroužku vaření předvedly svou fantazii a tvořivost

Lyžařská miniškolička

Modely

Keramický kroužek
na ZŠ Luh

Jak se učíme ve II.B

Krmítka